En forskningsfond för framtidens material

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Det sker genom stöd inom ett brett fält av forskningsaktiviteter.
Fonden vill särskilt bidra till nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter.

Just nu satsar fonden på:

  • Ett årligt Kompetensutvecklingspris
  • Gränsöverskridande initiativ och nätverksbyggande.
  • Ekonomiskt stöd till forskare i första hand på doktorandnivå.
  • Initiativ som kan bana väg för större satsningar i samarbete med andra finansiärer.
Läs mer om Kompetensutvecklingspriset här

När och hur söker man pengar?

Stiftelsen delar årligen ut mellan 1 och 1,5 miljoner kronor. 500 000 konor utgör kompetensutvecklingspriset som är fondens största satsning. Sista ansökningsdag för priset är 30 november.

För övrigt stöd går det att ansöka om pengar under hela året. Frågor om fonden kan ställas till styrelsens ledamöter.

Anslagspolicy för Gunnar Sundblads forskningsfond (pdf).

Kontaktuppgifter hittar du här

Verksamheter som fått finansiellt stöd vid sidan av Kompetensutvecklingspriset

  • Forskarskolan FPIRC:s sommarkonferenser
  • Transdisciplinära examensarbeten kring biobaserade material.
  • ”The Gunnar Sundblad session for young researchers” vid SPCI:s Ekman- dagar och utdelning av pris för bästa doktorandprestation.
  • Forskningsvistelse i syfte att förbättra egenskaperna hos skum från nano- cellulosa.
  • Utvecklingsstöd till demonstratorer från 3D-printing.