En forskningsfond för framtidens material

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Det sker genom stöd inom ett brett fält av forskningsaktiviteter.
Fonden vill särskilt bidra till nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter.

What wood you do? - Se finalen den 24 september!
Paper Province har utlyst en internationell tävling med fokus på idéer som stärker och utvecklar den skogsbaserade bioekonomin. Paper Province genomför tävlingen tillsammans med Gunnar Sundblads Forskningsfond, Stora Enso och Sveaskog. Vinnaren får 25 000 euro för att utveckla sin idé, medan andra till femte plats belönas med 2 500 euro var. Den 24 september kan du följa finalen digitalt. 

Läs mer om tävlingen och anmäl dig till final-eventet här!

Just nu satsar fonden på:

  • Ett årligt Kompetensutvecklingspris
  • Gränsöverskridande initiativ och nätverksbyggande.
  • Ekonomiskt stöd till forskare i första hand på doktorandnivå.
  • Initiativ som kan bana väg för större satsningar i samarbete med andra finansiärer.
Läs mer om Kompetensutvecklingspriset här

About the the Competence development award 2020 (pdf)

När och hur söker man pengar?

Stiftelsen delar årligen ut mellan 1 och 1,5 miljoner kronor. 500 000 konor utgör Kompetensutvecklingspriset som är fondens största satsning. Sista ansökningsdag för priset är 30 november.

För övrigt stöd går det att ansöka om pengar under hela året. Frågor om fonden kan ställas till Linda Larsson, sekreterare. 

Anslagspolicy för Gunnar Sundblads forskningsfond (pdf)

Kontaktuppgifter hittar du här

Verksamheter som fått finansiellt stöd vid sidan av Kompetensutvecklingspriset

  • Transdisciplinära examensarbeten kring biobaserade material.
  • ”The Gunnar Sundblad session for young researchers” vid SPCI:s Ekmandagar och utdelning av pris för bästa doktorandpresentation.
  • Forskningsvistelse i syfte att förbättra egenskaperna hos skum från nano- cellulosa.
  • Utvecklingsstöd till demonstratorer från 3D-printing.