Kompetensutvecklingspriset: 500 000 kronor till framtidens innovationer

Priset ska bidra till insikter om nya produktkrav och produktmöjligheter

Alla gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa ny kompetens och nya forskningskontakter välkomnas. Förslag kan exempelvis avse en längre tids forskningsvistelse utomlands eller i Sverige, eller skapande av nya nätverk. Här finns spelrum för nya idéer. Mottagare av priset kan vara exempelvis en forskningsledare, forskare eller forskarstuderande. Priset administreras av mottagarens arbetsgivare.

Exempel på belönade forskningsområden

Kompetensutvecklingspriset delades ut första gången 2007. Exempel på forskningsområden som belönats är konsumentdriven förpackningsutveckling, sambandet retention-formation vid papperstillverkning, cellulosafibrers funktionalitet, ligninbaserad kolfiber, optiskt växelverkande pappersytor, nanocellulosa, pappersytor med elektronisk funktionalitet.

Så här ansöker du om Kompetensutvecklingspriset

Ansökan till Kompetensutvecklingspriset sker i två steg.

I ett första steg ska en intresseanmälan skickas till fonden senast den 30 november. Den ska innehålla en beskrivning av hur priset är tänkt att användas och en presentation av dig själv, din bakgrund och forskningsinriktning, samt vilken organisation du representerar. Beskriv kortfattat ditt förslag och hur det förväntas bidra till förnyelse.
Intresseanmälan ska avse person som är forskningsutförare, idégivare eller liknande.

I början av december väljer styrelsen i ett andra steg ut ett mindre antal förslag, eventuellt efter kompletterande uppgifter, som inbjuds att senast 31 januari inkomma med en slutlig ansökan.

Priset delas sedan ut under Skogsnäringsveckan. För mer information kontakta fondens tekniske sekreterare Lennart Eriksson på lennarteriksson.ele@gmail.com eller 070-523 19 42. Lennart Eriksson tar också emot din intresseanmälan.
 

Från prisutdelningen vid Skogsnäringsveckan 2017. Mottagaren av Kompetensutvecklingspriset, Thomas Öhlund vid Mittuniversitetet, står närmast Konungen.

Fernando Alvarado, RISE Bioeconomy, tilldelades Kompetensutvecklingspriset vid Skogsnäringsveckan 2018.

Per-Olof Syrén, KTH, tilldelades Kompetensutvecklingspriset
under Forum för Bioekonomi vid Skogsnäringsveckan 2019.